خرید اقساطی از ویستَر

تشک های ویستر در مدل های مختلف در تطابق با نیاز مصرف کنندگان به بازار عرضه می شوند و در ساختار آن ها به فراخور مدل تشک از بهترین نوع فنرها، پارچه های عطری غیر حساسیت زا و منافذ عبور هوا استفاده می شود. در واقع مواد اولیه مورد استفاده در محصولات ویستر از جمله اسفنج هوشمند، الیاف توپی و پارچه مطابق با استاندارد و قابل مقایسه با مواد مصرفی صنعت نساجی روز دنیا می باشد.

From 3,048,323 تومانء each
From 6,134,100 تومانء each
From 6,134,100 تومانء each
From 2,541,000 تومانء each
From 17,000,000 تومانء each
From 2,541,000 تومانء each
From 2,541,000 تومانء each
From 2,541,000 تومانء each
From 28,000,000 تومانء each
From 2,541,000 تومانء each
From 14,000,000 تومانء each
From 42,000,000 تومانء each
From 25,000,000 تومانء each
From 31,500,000 تومانء each
From 1,500,000 تومانء each
From 9,900,000 تومانء each
From 1,900,000 تومانء each
From 16,450,000 تومانء each