خرید اقساطی از ویستَر

تشک های ویستر در مدل های مختلف در تطابق با نیاز مصرف کنندگان به بازار عرضه می شوند و در ساختار آن ها به فراخور مدل تشک از بهترین نوع فنرها، پارچه های عطری غیر حساسیت زا و منافذ عبور هوا استفاده می شود. در واقع مواد اولیه مورد استفاده در محصولات ویستر از جمله اسفنج هوشمند، الیاف توپی و پارچه مطابق با استاندارد و قابل مقایسه با مواد مصرفی صنعت نساجی روز دنیا می باشد.

From 6,134,100 تومانء each
From 2,541,000 تومانء each
From 13,400,000 تومانء each
From 7,400,000 تومانء each
From 11,330,000 تومانء each
From 6,134,100 تومانء each
From 16,300,000 تومانء each
From 33,835,000 تومانء each
From 6,134,100 تومانء each
From 6,134,100 تومانء each
From 2,541,000 تومانء each
From 3,600,000 تومانء each
From 2,450,842 تومانء each
From 6,134,100 تومانء each
From 6,134,100 تومانء each
From 2,541,000 تومانء each